Fassaadide viimistlemine ja renoveerimine

Tegeleme eelkõige krohvitud fassaadide viimistlemise ja renoveerimisega. Meie kollektiivis on ka spetsialistid, kellel on vajalikud oskused ning litsents, teostamaks muinsusväärtusega hoonete fassaadide restaureerimist, oleme oma töös pidevas kontaktis muinsuskaitsega.

Tegeleme nii fassaadide krorhvimisega, värvimisega kui vana krohvikihi restaureerimisega. Meie seniste objektide hulgas on märkimisväärselt väärikaid ja kuulsusrikka ajalooga hooneid eelkõige Tartu linnas aga ka mujal Lõuna-Eestis.

Fassaadide restaureerimisel on meile vägagi tuttavad eelkõige just need materjalid ning nendega seonduvad töövõtted:

savikrohv
lubitsementkrohv
lubipahtel
lubivärv
lubikrohv